Raamatunlukuohjelma

Tämän raamatunlukuohjelman tarkoitus on innostaa lukemaan Raamattua

Raamattu luetaan ohjelmamme mukaan läpi kahdessa vuodessa (VT kerran ja UT kaksi kertaa). Luettavaa päivälle kertyy n. 2 lukua. Ohjelma mukailee väljästi kronologisen Raamatun etenemisjärjestystä, jossa Raamatun kirjat luetaan niiden oletetussa historiallisessa tapahtumisjärjestyksessä, jotta syntyisi helpommin kokonaiskuva historiallisesta ”juonesta”.
Kun Raamattua luetaan samaan aikaan samasta kohtaa, syntyy toivon mukaan innostusta ja spontaania keskustelua Jumalan Sanasta. Ohjelmaa kannattaa siis seurata, vaikka väliin jäisikin päiviä jolloin ei ehdi lukea.
Tervetuloa lukemaan Raamattua yhdessä! Lue rukoillen ja pyydä Jumalaa puhumaan sinulle Sanansa kautta.

Koko ohjelma printtiversiona tästä